Trimsalon Roijal

Privacywet AVG©
Privacy wetgeving 2018 met ingang van 25 mei 2018
AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Wij van Trimsalon Roijal hechten waarde aan de bescherming van uw privacy. Dit is van alle personen en honden waarvan wij de gegevens noteren/verwerken. Onderstaand geven we een inzage de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1. Contactgegevens:
Naam bedrijf: Trimsalon Roijal
Contact persoon: Maaike v. Roij (eigenaar)
Mobiel: 06-27197613
Adres trimsalon: Molenakkerstaat 2               
Postcode: 5066 PV, Moergestel       
Email: Trimsalonroijal@hotmail.com              
KvK:
62068679

Socialmedia: www.facebook.com/trimsalonroijal
Website: www.trimsalonroijal.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens
Wij noteren persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten als trimsalon (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een (door de salon bijgehouden) klantenkaart. De persoonsgegevens worden genoteerd:

·      Achternaam eigenaar

·      Adresgegevens

·      Telefoonnummer/Mobielnummer

·      E-mailadres

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

·      Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken

·      Om de klantenkaart bij te houden

·      U te kunnen bereiken indien nodig

·      Te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst

Ook de gegevens van de hond worden in ons bestand opgenomen.
Deze gegevens worden genoteerd:

·      Naam hond

·      Ras

·      Geslacht

·      Model

·      Bijzonderheden

Deze gegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

·      Om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het trimmen van de hond

·      Om de klantenkaart bij te houden, betreft het model en bijzonderheden

3. De website: www.trimsalonroijal.nl
Wij als trimsalon hechten waarde aan uw privacy, daarom hebben wij er voor gekozen om geen gastenboek online te zetten.

-Contactfomulier
Indien u een contactformulier in vult op onze website wordt er gevraagd naar uw voor-achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, naam hond en natuurlijk uw bericht met daarin uw vraag/opmerking.
Deze informatie wordt direct naar het mailadres van de salon gestuurd. En alleen de eigenaar van de salon krijgt uw bericht en gegevens te zien. Uw e-mailadres en telefoon nummer zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen. Indien u een afspraakt maakt wordt uw telefoon nummer bij de afspraak genoteerd.

-Kaart
Op onze website onder het kopje ‘Contact’ kunt u een kaart met route beschrijving vinden naar de trimsalon. U vult dan uw eigen postcode/adres in en de kaart berekend de beste route naar de salon. Het ingevoerde postcode/adres gegevens worden niet door de site en door ons opgeslagen

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw hond, bewaren wij zolang u klant bent bij Roijal. Indien u niet heeft aangegeven geen klant meer van ons te zijn, zullen wij uw gegevens en de gegevens van uw hond nog bewaren. De gegevens worden in ieder geval na verloop van twee jaar uit ons klantenbestand verwijderd. Mits er geen afspraak meer is ingepland. Facturen worden daarnaast voor de duur van tien jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te voldoen.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
Trimsalon Roijal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

·      Beveiliging door middel van wachtwoord bij opstarten pc

·      Beveiliging door middel van wachtwoord opnieuw invoeren na bepaalde tijd op de pc

·      Beveiliging door middel van de laatste updates van de virusscanner op de pc (Avast Internet Security)

·      Klantenkaarten worden op de pc bewaard. Deze pc is alleen toegankelijk voor de eigenaar

·      De pc wordt onder cameratoezicht in de gaten gehouden (Dag/Nacht)

·      De pc wordt achter slot bewaard indien de eigenaar niet aanwezig is

Twijfelt u? of heeft u vermoedens dat de gegevens niet goed beveilig zijn? of als er aanwijzingen zijn van misbruik. Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Mail hiervoor naar trimsalonroijal@hotmail.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.©

6. Het delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan andere indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw gegevens niet met andere bedrijven. Alle persoonsgegevens die bij Roijal staan opgeslagen blijven eigendom van Roijal.

7. Rechten van de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Als wij als salon uw persoonsgegevens verwerken, heeft u uiteraard het recht om deze persoonsgegevens in te zien/te laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt alleen uw eigen klantenkaart inzien/bewerken of verwijderden. Daarnaast hebt u het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die door ons zijn gemaakt. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dus dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen. Wijzigingen/opmerkingen kunt u doorgeven bij uw afspraak (mondeling) of per mail trimsalonroijal@hotmail.com

8.
Annuleringen
Ik begrijp dat noodgevallen zich kunnen voordoen. Dit kan overmacht zijn. Als je je afspraak moet afzeggen vraag ik je om ten minste 24 uur voor de afspraak contact met mij op te nemen.
Bij annuleringen die binnen 24 uur voor de afspraak worden gedaan wordt er 50% van de geplande tijd in rekening gebracht.
Als je je afspraak moet verzetten, doe dit dan maximaal 24 uur voor je afspraak om kosten te voorkomen.

No-shows
Als je niet op de geplande afspraak komt, zonder contact op te nemen om af te zeggen, brengen wij 100% van de gereserveerde tijd in rekening.

Te laat
Het is fijn als u 5 minuten voor de geplande afspraak aanwezig bent. Ik kan begrijpen dat er soms wat tegen kan zitten onderweg. Neem dan even contact op dat u wat later bent.
Bent u meer dan 10/15 minuten te laat dan zal ik contact opnemen om te checken waar u blijft.
Natuurlijk begrijp ik dat er iets totaal onverwachts kan voorkomen.

Bel of app mij zo snel mogelijk, in goed overleg komen wij er samen vast wel uit.
Bedankt voor het begrip.

9. Overige
-Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij noteren niet de gegevens van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen niet iedereen zijn/haar leeftijd even goed inschatten. Mochten we twijfelen bij de leeftijd kunnen wij naar uw legitimatie vragen. Dit om misverstanden te voorkomen. Als we toch constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan wissen we de persoonsgegevens.

-Verwijderen van gegevens
Indien u graag wilt dat uw en uw hond z’n gegevens worden verwijderd of indien u al langere tijd niet in de salon bent geweest en wij hierdoor er van uit gaan dat u geen klant meer bent, worden deze gegevens verwijderd.

 

Wij van Trimsalon Roijal hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor verdere vragen of wijzigingen kunt u mailen naar Trimsalonroijal@hotmail.com

©